Onze school

Amsteltaal bestaat uit acht nieuwkomersgroepen
 • De Rode Tulpen, groep 1 en 2, voor kinderen van 4 - 6 jaar
 • De Witte Tulpen, groep 3, voor kinderen van 6/7 jaar
 • De Groene Tulpen, groep 3/4 voor kinderen van 6/7/8/ jaar
 • De Turquoise Tulpen, groep 3/4, voor kinderen van 6/7/8 jaar
 • De Oranje Tulpen, groep 4, voor kinderen van 7/8 jaar 
 • De Lila Tulpen, groep 4/5 voor kinderen van 7/8/9 jaar
 • De Gele Tulpen, groep 5/6, voor kinderen van 9/10 jaar
 • De Blauwe Tulpen, groep 7 en 8voor kinderen van 10-12 jaar
De daadwerkelijke bezetting van de groepen is afhankelijk van de aanmeldingen. Het kan dus voorkomen dat kinderen in een andere groep geplaatst worden omdat hun leeftijdsgroep vol is.

In een groep zitten ongeveer 16 leerlingen afkomstig uit landen van de hele wereld. De leerkrachten geven instructie aan kleine groepjes kinderen.
Iedere dag werken we intensief en volgens de NT2-didactiek aan:
 • Woordenschat
 • Klankonderwijs
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Grammatica
 • Spelling
 • Rekenen
 
Natuurlijk werken we ook aan:
 • Knutselen
 • Muziek
 • Spel en expressie
 • Gymnastiek
 
We stellen voor iedere leerling een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) op. Hierin staan de leerdoelen en de te volgen leerlijnen.