Algemene informatie

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 08.45-14.15 uur. 

Om 10.15 uur eten de kinderen fruit en rond 12.00 uur lunchen we. De kinderen nemen zelf gezond eten en drinken mee naar school.


Gymlessen

De leerlingen krijgen twee keer per week les van een vakleerkracht gym.

De Rode Tulpen krijgen bewegingsles in het kleutergymlokaal of spelen dagelijks buiten. Voor de gymlessen moeten de kinderen een tas meenemen met daarin een t-shirt, een sportbroek en (schone) sportschoenen met lichte zolen.

 

Ouderbijdrage

Amsteltaal vraagt aan de ouders van iedere leerling een vrijwillige ouderbijdrage van 55 euro.

Dit bedrag wordt gebruikt voor:
 

- Sinterklaasfeest

- Kerstfeest

- Paasontbijt

- Koningsspelen (sportdag)

- Schoolreis 

- Uitstapjes zoals naar de bibliotheek, Taaltrip etc.

- andere extraatjes voor de kinderen

Deze bijdrage is vrijwillig. Ook als u deze bijdrage niet betaalt, kan uw kind deelnemen aan de activiteiten.


Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer wordt in Nederland niet standaard aangeboden. Ouders/ verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind naar en van school. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan er, in samenspraak met de gemeente Amstelveen, naar mogelijkheden worden gekeken voor vervoer.