Doorstroom procedure

Gemiddeld zit een kind één schooljaar (40 weken) bij Amsteltaal en gaat daarna naar een (Nederlandstalige) basisschool. De procedure wordt begeleid door het Centraal Informatie Loket en ziet er als volgt uit:

 

Voorlopig advies

Nadat uw kind 13 weken onderwijs bij Amsteltaal heeft gevolgd, zal Amsteltaal een voorlopig advies geven. Hiermee wordt bepaald in welk leerjaar en op welk moment uw kind naar de basisschool kan doorstromen. Of uw kind getoetst wordt, hangt af van de leeftijd en de ontwikkelingsfase van uw kind. 

Het Loket informeert u per mail over het voorlopig advies. In deze mail staat tevens een aanbod van drie dichtstbijzijnde scholen waar plaats is. U wordt verzocht voor de genoemde datum (meestal binnen 10 dagen) deze scholen in volgorde van uw voorkeur aan het Loket door te geven. Wilt u hierbij ook aangeven of er al een broer of zus naar een basisschool in Amstelveen of Ouderkerk gaat?

 

Na de genoemde datum krijgt uw kind een plaats op de hoogst mogelijk opgegeven school van uw voorkeur. Kinderen die al een broer of zus op de basisschool hebben, hebben voorrang op deze school (let op: geen plaatsgarantie!). Bij overaanmelding voor een basisschool komen de kinderen in volgorde van afstand tot hun woonadres in aanmerking voor een school.

Aan kinderen van ouders die geen voorkeuren hebben opgegeven, wordt op basis van beschikbaarheid een plaats op een school toegewezen.

 

Na het toewijzen van de basisschool informeert het Loket u per mail over de basisschool waar uw kind is geplaatst. Deze basisschool nodigt u uit voor een nadere kennismaking en de aanmelding. 

 

Definitieve advies en plaatsing

Nadat uw kind 26 weken onderwijs bij Amsteltaal gevolgd heeft, zal Amsteltaal op basis van observaties en toetsgegevens het voorlopig advies omzetten in het definitieve advies met betrekking tot het leerjaar en uitstroom moment. Het Loket zal u hierover per mail informeren. Hierna is de plaatsing én inschrijving op de basisschool voor uw kind geregeld.

 

Als na 26 weken blijkt dat uw kind toch in een ander leerjaar zal instromen in de basisschool, kan dit betekenen dat op de eerder toegewezen basisschool geen plaats is. In dat geval zal het Loket u begeleiden bij het vinden van een andere basisschool voor uw kind(eren). Als blijkt dat uw kind intensieve zorg ondersteuning nodig heeft, dan zal gekeken worden of de eerder toegewezen basisschool deze ondersteuning kan bieden. Amsteltaal zal u hierbij begeleiden. 

 

Overdracht naar de basisschool

Nadat uw kind de afsluitende toetsen heeft afgerond, zorgt Amsteltaal voor een goede overgang, waarbij alle relevante gegevens van uw kind met de nieuwe basisschool worden gedeeld en overlegt over de mogelijkheid voor (een) wendag(en). 

 

Tot slot:

Wanneer u besluit om niet in Amstelveen te blijven te wonen, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. In dat geval hoeven wij niet onnodig een plaats op een basisschool voor uw kind(eren) beschikbaar te houden.


Voor meer informatie over het Centraal Informatie Loket: www.cilamstelveen.nl