Aanmelden bij Amsteltaal

Aanmelden bij Amsteltaal

Nieuwkomers van 4/5 jaar worden aangemeld bij een reguliere basisschool. Als daar blijkt dat het kind intensievere ondersteuning nodig heeft, sociaal-emotioneel en/of cognitief, kan de basisschool de leerling aanmelden voor de kleutergroep van Amsteltaal. Broertjes en/of zusjes van oudere kinderen die worden aangemeld bij Amsteltaal kunnen wel rechtstreeks worden aangemeld bij de kleutergroep.

Nieuwkomers van 6 jaar of ouder kunnen niet rechtstreeks bij Amsteltaal aangemeld worden, maar dienen eerst aangemeld te worden bij het Centraal Informatie Loket Amstelveen. U kunt het CIL bereiken via info@poamstelveen.nl of 06-82288072. Het CIL kan u informeren over het Nederlandse onderwijssysteem, de beschikbaarheid op de verschillende scholen en de procedures. Meer informatie vindt u op de website van het Centraal Informatie Loket: www.cilamstelveen.nl

De criteria die bij aanmelding gehanteerd zullen worden, zijn:
- Het kind is 6 jaar of ouder en is 'schoolrijp', oftewel het voldoet aan de voorwaarden om te kunnen lezen en schrijven;
- Het kind woont in de Gemeente Amstelveen, Ouderkerk of Nes a/d Amstel;
- Het kind spreekt niet of nauwelijks Nederlands
- De ouders van het kind hebben de intentie om zich voor langere tijd in Nederland te vestigen en willen dat hun kind uitstroomt naar regulier Nederlandstalig basisonderwijs.