Nieuwkomersgroepen Amstelveen

Aanmelding

Aanmelden

Nieuwkomers van 4/5 jaar worden aangemeld bij een reguliere basisschool. Pas als daar blijkt dat het kind intensievere ondersteuning nodig heeft, sociaal-emotioneel en/of cognitief, kan de basisschool de leerling aanmelden voor de kleutergroep van Amsteltaal.

Nieuwkomers van 6 jaar of ouder kunnen rechtstreeks aangemeld worden.

De criteria die bij aanmelding gehanteerd worden, zijn:
- het kind is 6 jaar of ouder en is 'schoolrijp', oftewel het voldoet aan de voorwaarden om te kunnen lezen en schrijven;
- het kind woont in de Gemeente Amstelveen;
- het kind spreekt niet of nauwelijks Nederlands
- de ouders van het kind hebben de intentie om zich voor langere tijd in Nederland te vestigen en willen dat hun kind uitstroomt naar regulier Nederlandstalig basisonderwijs. 

 
Wilt u meer informatie? Hiervoor kunt u terecht bij Het Centraal Informatie Loket van de Gemeente Amstelveen.
Bertie Menke zal uw vragen beantwoorden en u adviseren of Amsteltaal de meest geschikte school is voor uw kind(eren).
U kunt Bertie bereiken via info@poamstelveen.nl of 06-82288072